top of page
ฉลองครบรอบ 5 ปี

5th Anniversary

ฉลองครบรอบ 5 ปีของ LBE Center

ครูจิ๊บจัดโปรโมชั่น ลดค่าตรวจ

Statement of Purpose (SOP) 5%

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทในต่างประเทศ

ทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ 

สนใจติดต่อครูจิ๊บได้เลยค่ะ

หมดเขต 31 Dec 2023

*กรุณาแจ้งโปรโมชั่นว่าเห็นจากเว็บไซต์*

準備出國留學

在Blue Spade與Jib老師一起在菲律賓學習語言之前,請先聽聽準備技巧。 2020年2月2日,Wongwian Yai站

準備出國留學

在Blue Spade與Jib老師一起在菲律賓學習語言之前,請先聽聽準備技巧。 Wongwian Yai Station 2019年10月27日

bottom of page