คอร์สเรียน

 • เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking ให้ได้คะแนน 7.5 ขึ้นไป

  1 ชม.

  500泰铢
 • คลาสพูดภาษาอังกฤษสำหรับหมอ

  1 ชม.

  500泰铢
 • Learn the fundamental phrases and sentences with a native speaker.

  1 ชม.

  20美元